Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhHacker Stars Arena để lại tin nhắn trên chuỗi tìm kiếm sự...

Hacker Stars Arena để lại tin nhắn trên chuỗi tìm kiếm sự hợp tác

Theo tin tức ngày 11 tháng 10, theo dữ liệu trên chuỗi, hacker của vụ tấn công đĩa giả FT StarsArena đã để lại một tin nhắn trên chuỗi một giờ trước với nội dung: “Tôi muốn hợp tác”. hy vọng được hợp tác với nhóm dự án StarsArena để thảo luận về việc xử lý số tiền bị đánh cắp. Trước đó, nhóm StarsArena đã để lại tin nhắn cho hacker nói rằng chúng tôi đã bắt đầu thông báo cho các bộ phận liên quan để xử lý và nếu bạn sẵn lòng hợp tác, chúng tôi sẽ đưa ra một khoản tiền thưởng. Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 7 tháng 10, bản sao StarsArena của FT đã bị đánh cắp, dẫn đến thiệt hại khoảng 2,9 triệu USD.