Giải thích về Rollkit: Xây dựng Rollup trên mạng Bitcoin

Hôm 6/3, Thecoindesk đã đưa tin về Rollkit, một khung mô-đun dành cho các bản tổng hợp bắt đầu hỗ trợ xây dựng Rollup trên mạng Bitcoin. Đây là công cụ đầu tiên hỗ trợ các bản tổng hợp có chủ quyền của Bitcoin. Việc triển khai nghiên cứu ban đầu cho phép các bản tổng hợp Rollkit sử dụng Bitcoin để cung cấp dữ liệu.

Rollkit mở ra cơ hội cho các nhà phát triển tạo ra các bản tổng hợp với môi trường thực thi tùy ý kế thừa các đảm bảo về tính khả dụng của dữ liệu và khả năng chống tổ chức lại của Bitcoin. Với sự tích hợp mới, giờ đây có thể chạy EVM trên Bitcoin dưới dạng bản tổng hợp có chủ quyền Rollkit. Rollup có chủ quyền của Bitcoin không chỉ mở rộng khả năng rollup mà còn có khả năng giúp định hướng một thị trường lành mạnh cho phí không gian block của Bitcoin, giúp giảm chi giao dịch.

Xuất bản dữ liệu Bitcoin với Taproot

Vào ngày 1/2, Luxor mining pool đã khai thác block Bitcoin lớn nhất từ ​​trước đến nay (#774628), khoảng 4 MB. Hầu hết không gian khối được sử dụng để nhúng Taproot Wizards NFT với Ordinals , một dự án triển khai Bitcoin NFT bằng cách xuất bản dữ liệu hình ảnh trên chuỗi.

Bitcoin NFT sử dụng Taproot để ghi lại dữ liệu tùy ý, điều này đạt được thông qua nâng cấp Taproot của Bitcoin. Taproot cung cấp tỷ lệ tải trọng trên dữ liệu tốt hơn một chút so với giao dịch SegWit. Một giao dịch tiêu chuẩn có thể chứa tới khoảng 390 kB dữ liệu tùy ý trong khi vẫn đi qua nhóm bộ nhớ chung. Các giao dịch phi tiêu chuẩn mà những người khai thác bao gồm trực tiếp mà không thông qua mempool có thể chứa dữ liệu tùy ý gần 4 MB. Nói tóm lại, với SegWit, việc xuất bản một lượng lớn dữ liệu lên blockchain Bitcoin trở nên khả thi.

Kể từ đó, hoạt động tạo NFT bằng đơn vị Satoshi bắt đầu và tải dữ liệu lên mạng Bitcoin rẻ hơn 7 lần so với Ethereum. Giờ đây, có hàng nghìn yêu cầu trên Bitcoin, rõ ràng là một hệ sinh thái dApp và rollup trên Bitcoin có thể trở thành hiện thực. Phần còn thiếu dễ liệt kê ra là một khung tổng hợp có thể dễ dàng tích hợp Bitcoin dưới dạng lớp dữ liệu sẵn có.

>> Đọc thêm: Bitcoin NFT mang lại giá trị thật hay chiếm không gian mạng?

Tích hợp Bitcoin vào Rollkit dưới dạng lớp dữ liệu sẵn có

Rollkit là một khung mô-đun dành cho các bản tổng hợp nơi các nhà phát triển có thể bổ sung các lớp thực thi tùy chỉnh và tính sẵn có của dữ liệu. Ban đầu, Rollkit sẽ chỉ hỗ trợ Celestia dưới dạng tùy chọn về tính khả dụng và đồng thuận của dữ liệu. Giờ đây, nhờ triển khai nghiên cứu ban đầu về mô-đun Khả dụng dữ liệu Bitcoin của Rollkit, Bitcoin là một lựa chọn. Trong trường hợp này, tổng số có chủ quyền quản lý việc thực thi và thanh toán của chính nó, đồng thời giảm tải sự đồng thuận và tính khả dụng của dữ liệu cho Bitcoin.

>> Đọc thêm: BTC-Fi là gì? Bitcoin Ecosystem liệu có trở thành trend mới?

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất