Dữ liệu: Hơn 16 tỷ đô la vốn đã chảy vào Bitcoin kể từ năm 2023

Theo dữ liệu được tiết lộ bởi nền tảng phân tích chuỗi khối Glassnode, hơn 16 tỷ đô la Mỹ vốn đã chảy vào Bitcoin kể từ năm 2023, nhưng tốc độ tăng trưởng tương đối yếu so với cùng kỳ năm 2021 và 2022. Đồng thời, mức độ biến động giá của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, điều đó có nghĩa là mức độ sẵn sàng bán Bitcoin trên chuỗi của các nhà đầu tư đã đạt đến mức thấp nhất trong lịch sử. , dẫn đến Nhu cầu đang bị thu hẹp và thị trường vẫn ở trong đặc điểm thị trường gấu điển hình. Hiện tại, khoảng cách giữa đường ray trên và dưới của Dải bollinger chỉ là 2,9% và chỉ có hai lần trong lịch sử khoảng cách này nhỏ hơn mức này, lần lượt xảy ra vào tháng 9 năm 2016 và tháng 1 năm 2023.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights