DeFi oracle Umbrella Network đã được khởi chạy trên mạng chính Arbitrum

DeFi oracle Umbrella Network thông báo rằng họ đã khởi chạy mạng chính Arbitrum, để các DApp được xây dựng trên Arbitrum có thể tận dụng các lợi thế của Umbrella, bao gồm cả quyền truy cập vào các thần thánh của nó. Hiện tại, Umbrella Network hiện đang chạy trên 5 hệ sinh thái blockchain bao gồm Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche và Arbitrum, với kế hoạch hỗ trợ các chuỗi khác trong những tháng tới.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất