Đăng ký thành viên

Nhận bản tin Tiền Điện Tử hàng ngày

― Advertisement ―

spot_img

Có phải mỗi lần MicroStrategy thông báo việc mua BTC đều là tín hiệu suy giảm?

Từ tháng 8 năm 2020 đến nay, MicroStrategy đã công bố tổng số lượt mua 28 BTC, với tổng số 158.245 Bitcoin được mua và tổng giá vị thế trung bình là 29.582 USDT.

Mỗi khi thông báo mua hàng, những giọng nói sau thường xuất hiện trên mạng xã hội:

① Giá mua trung bình của mỗi lần mua MicroStrategy cao hơn giá thị trường tại thời điểm thông báo (giải cứu nhiều lần);

② Ngay sau khi MicroStrategy thông báo mua BTC, thị trường sẽ bắt đầu giảm.

Chúng tôi đã xem xét các giao dịch mua 28 BTC của MicroStrategy để tìm hiểu xem liệu có mối liên hệ nào giữa thông báo mua BTC của MicroStrategy và giá thị trường hay không.

Phân tích chênh lệch chính thức của MicroStrategy

Tình hình giá của giao dịch mua 28 BTC của MicroStrategy như sau, có thể thấy rằng có sự chênh lệch giá đáng kể giữa “giá thị trường tại thời điểm thông báo” và “giá mua” trong một khoảng thời gian nhất định.

Tỷ trọng “giá thị trường tại thời điểm công bố” lớn hơn “giá mua” đạt 60,7% và chênh lệch giá trung bình là -1,43%, nghĩa là MicroStrategy có xu hướng nhất định trong thời gian công bố, với tỷ lệ mức giảm trung bình là 1,43% trước khi việc mua bán được công bố.

Chi tiết chênh lệch giá (giá trị tuyệt đối) như sau:

  • Chênh lệch 50% trong phạm vi 1000 USDT;
  • Chênh lệch 39% giữa 1000 USDT và 5000 USDT;
  • Có ba lần khác chênh lệch giá vượt quá 5.000 USDT, đó là -5716 USDT, -5991 USDT và -9931 USDT.

Kết luận có ý nghĩa hơn khi được đo bằng tỷ lệ chênh lệch:

  • Tỷ lệ chênh lệch 25%, phạm vi 0% -2%;
  • Tỷ lệ chênh lệch 39% trong khoảng 2% -5%;
  • Tỷ lệ chênh lệch 21% trong khoảng 5% -15%;
  • Tỷ lệ chênh lệch vượt quá 15% 4 lần, cụ thể là -15,53%, -15,93%, 16,73% và -17,28%.

Phân tích tình hình thị trường

Chúng tôi đã phân tích các điều kiện thị trường trong từng giai đoạn sau thông báo chính thức của MicroStrategy, ngoại trừ các giao dịch mua vào ngày 25 tháng 9, bao gồm:

  • Thời gian: Chọn các chiều dài như 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng,… để so sánh;
  • Thị trường: Chọn mức trung bình của BTC, ETH và các altcoin chính thống (20 đồng tiền không ổn định hàng đầu về vốn hóa thị trường của CoinGecko, bao gồm BNB, XRP , ADA, DOGE, SOL, TRX, DOT, MATIC, LTC, BCH, LINK );
  • Giá: Dựa trên giá đóng cửa của từng khoảng thời gian.

Kết quả toàn diện như sau:

Có thể thấy nhận định “thị trường sẽ bắt đầu giảm ngay khi MicroStrategy thông báo mua BTC” không phải là không có căn cứ, trong ngắn hạn, 3 loại thị trường đều có xu hướng giảm nhưng sau thời gian mở rộng sang một tuần, xác suất tăng bắt đầu tăng và quy luật thị trường ETH là rõ ràng nhất.

Mặt khác, mỗi khối lượng (hoặc số lượng) mua của MicroStrategy là khác nhau. Việc sử dụng số tiền làm trọng số để tính trọng số có thể làm nổi bật hơn phán đoán của MicroStrategy.

Kết quả tính toán trọng số như sau. Mức giảm trong ba ngày đầu tiên không thay đổi, nhưng mức độ đã giảm đi. Sau đó, tỷ lệ lãi lỗ bắt đầu tăng đáng kể, cho thấy MicroStrategy có xác suất tăng dài hạn cao hơn khi thực hiện cá cược nặng nề.

Tóm lại

Hai kết luận chung của thị trường về MicroStrategy thực sự phù hợp với kết quả thống kê. Là công ty niêm yết đầu tiên trên Nasdaq mua Bitcoin , hầu hết các vị thế của MicroStrategy bằng BTC đều được thiết lập vào cuối năm 2020 và lợi nhuận rất đáng kể. Tuy nhiên, nó cho đến nay mới chỉ bán Bitcoin một lần. Mặc dù có thái độ tiêu cực trong ngắn hạn nhưng vị thế của nó đã chứng tỏ niềm tin vào thị trường tăng giá.