BAYC #6083 bị đánh cắp ngày hôm qua được bán với giá 120 ETH

Theo ForesightNews, BAYC#6083 bị đánh cắp đã được bán với giá 120 ETH (khoảng $224,471) vào ngày hôm qua. NFT đã bị đánh cắp từ ví vào ngày hôm qua vì tài khoản Twitter GutterCatGang bị đánh cắp đã đăng một liên kết lừa đảo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr