Tin nóng ⇢

Tác động của AI đối với NFT và nghệ thuật

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên quan trọng trong nghệ thuật kỹ thuật số và NFT bằng cách đóng góp vào việc tạo ra những khả năng mới và thay đổi cách tương tác với tài sản kỹ thuật số.

Botto là một dự án nghệ thuật AI sinh sản tác phẩm nghệ thuật bằng cách sử dụng động cơ trí tuệ nhân tạo và cho phép cộng đồng DAO bình chọn các “mảnh” yêu thích để bán trên SuperRare mỗi tuần.

Bicasso là một công cụ nghệ thuật AI cho phép người dùng tạo ra hình ảnh bằng cách nhập văn bản hoặc lặp lại trên những hình ảnh hiện có và tích hợp hoàn hảo với BNB Chain của Binance để đánh dấu NFT trực tiếp trên chuỗi.

Alethea AI đang phát triển một giao thức phi tập trung cho phép người dùng tạo ra các NFT tương tác và thông minh bằng cách sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo đa phương tiện dựa trên mô tả ngôn ngữ. Alethea AI đã gọi vốn thành công 31 triệu USD đến nay, tuy nhiên việc áp dụng của nền tảng này vẫn chưa phổ biến, chỉ có 1.402 ví hoạt động hàng ngày theo Dune Analytics.

AI cải thiện trải nghiệm chơi game trong Web3

Các công ty GameFi như Scenario, Mirror World và ASM sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra tài sản game và cung cấp trải nghiệm chơi game mới, trong đó:

Scenario tạo ra nghệ thuật game cho phép các họa sĩ game tạo ra hàng ngàn tài sản mới trong phong cách của họ, đồng thời bảo tồn giọng nói cá nhân của các nghệ sĩ.

Mirror World là công viên giải trí ảo đầu tiên được cung cấp bởi AI, sử dụng NFT được cung cấp bởi AI là tài sản cho các nhân vật trong trò chơi, tạo ra các nhân vật “Nintendo của Web3” mà người chơi yêu thích.

Giao thức của ASM cho phép người dùng sở hữu, huấn luyện và giao dịch các “não” AI với trí tuệ nhân tạo được sử dụng như nhân vật ảo cho các trò chơi và metaverse.

Các dự án được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo có cơ hội độc đáo để phát triển và tiến bộ trong các ngành nghệ thuật số và trò chơi, liên quan đến tương lai. Tuy nhiên, các câu hỏi đạo đức có thể nảy sinh về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Những lo ngại về quyền sở hữu

Sự hội tụ của AI và NFT đặt ra những lo ngại về quyền sở hữu sản phẩm sáng tạo, việc đạo văn, và sự can thiệp vào nội dung được tạo ra bởi AI. Các vụ việc vi phạm bản quyền tưởng chừng như Stability AI và Midjourney đang đẩy mạnh những lo ngại này.

Cần có sự hợp tác giữa các nhà kỹ thuật, nhà lập chính sách và cộng đồng để tạo ra các nguyên tắc đạo đức cân bằng giữa sự đổi mới và trách nhiệm. Hình thức kết hợp này sẽ thay đổi nghệ thuật số và trò chơi kỹ thuật số và truyền cảm hứng cho sự khám phá trong thế giới Web3.

Có thể bạn quan tâm

Mục lục