Tin nóng ⇢

SarabiChain đang phát triển

Dự án mở bán presale vào hôm nay (16/9).

So với các dự án khác, Sarabichain đã có những tiện ích và sản phẩm thực sự. Đây là một dự án tiềm năng với rất nhiều nhà đầu tư lớn đang xếp hàng.

SarabiChain phát triển cơ sở hạ tầng blockchain cung cấp khả năng tương tác và khả năng xử lý khối lượng giao dịch cần thiết cho tài chính phi tập trung (DeFi), các tổ chức tài chính và chính phủ để chuyển đổi suôn sẻ sang FutureFi. Cho phép tạo ra các sản phẩm, giao thức tài chính thế hệ tiếp theo và trao đổi giá trị một cách đơn giản.

Hệ sinh thái SarabiChain

Presale trên Pinksale

⏰ Bắt đầu: ngày 16 tháng 9 năm 2022 12:00 UTC
✅ SC: 0xCCA47330F5276F27f376c3ff410E22849DC37842
🟣 SAFU (https://irp.cdn-website.com/1b45ecb9/files/uploaded/SarabiChain_AuditReport_InterFi.pdf)

Kiểm tra (https://irp.cdn-website.com/1b45ecb9/files/uploaded/SarabiChain_Audit.port_InterFi
Link Pinksale (https://www.pinksale.finance/launchpad/0x7A81Fb672BE9135537c7be55D1b6dbDe7E4DeE4e?chain=BSC)

Docs (https://docs.sarabi.io/sarabichain-dapps/sarabi-portfolio-tracker)

Sarabi Portfolio Tracker

https://t.me/SarabichainVN

#PaidPromotion #DYOR

Có thể bạn quan tâm

Mục lục