Ripple thử nghiệm sidechain XRPL tương thích với Ethereum

Sidechain sẽ thực hiện 1000 giao dịch mỗi giây (TPS) và sẽ tương thích với các ứng dụng Ethereum như Metamask, Remix và Truffle.

Peersyt Technology đã ra mắt một sidechain tích hợp máy ảo Ethereum (EVM) vào sổ cái XRP của Ripple (XRPL). Sidechain sẽ khả dụng trên XRPL Devnet để các nhà phát triển bắt đầu thử nghiệm trước khi chính thức hoạt động.

Theo thông báo, một cầu nối đã được tạo ra giữa một chuỗi tương thích với EVM và XRPL Devnet, vì vậy các nhà phát triển không phải lựa chọn giữa một trong hai mạng. Sự phát triển này giúp các nhà phát triển có thể dễ dàng truy cập vào tính năng giao dịch giá rẻ và tốc độ của XRPL trong quá trình kích hoạt khả năng hợp đồng thông minh cho XRPL. Sidechain sử dụng ngôn ngữ mã hóa Solidity, cùng một code được sử dụng để lập trình các ứng dụng và hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum cũng như các blockchain EVM khác, chẳng hạn như Avalanche. Nhưng không giống như Ethereum, sidechain XRPL sử dụng XRP làm đơn vị tiền tệ của nó.

Điều đó cũng có nghĩa là các nhà phát triển có thể tạo các hợp đồng thông minh và truy cập các giao thức DeFi trong khi sử dụng XRP làm token gốc. Sidechain sẽ thực hiện 1000 giao dịch mỗi giây (TPS) và sẽ tương thích với các ứng dụng Ethereum (ETH) như Metamask, RemixTruffle.

Mặc dù vậy, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của dự án. Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu vào đầu năm 2023 khi sidechain EVM trở nên không được phép và nhiều cuộc thử nghiệm hơn sẽ được thực hiện trong một môi trường được kiểm soát. Giai đoạn thứ ba của dự án sẽ chứng kiến sidechain được triển khai trên mạng chính XRPL. Tuy nhiên, các nhà phát triển không cho biết khi nào giai đoạn thứ ba sẽ bắt đầu.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm