Solidity

  0
  44

  Solidity là ngôn ngữ lập trình được lựa chọn trong Ethereum và các hợp đồng thông minh cụ thể.

  Nó được tạo bởi Nhóm Ethereum để giúp họ phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApps) trên chuỗi khối Ethereum.

  Solidity là mã nguồn mở và được quản lý bởi một nhóm các nhà phát triển cốt lõi.

  Nó được xem trước công khai lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2014 tại Devcon0, một hội nghị dành cho nhà phát triển hàng năm được tài trợ bởi Ethereum Foundation, nơi tập hợp các nhà phát triển, nhà nghiên cứu, nhà tư tưởng và nhà sản xuất Ethereum lại với nhau.

  Solidity có nhiều điểm tương đồng với ngôn ngữ lập trình C và C++, và nó được mô tả là dễ học và dễ hiểu.

  Nó cũng bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ lập trình Python và JavaScript.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here