Owlto Finance Lọt Top 3 Cầu Nối Xuyên Chuỗi Hàng Đầu Trên DefilLama

Theo dữ liệu từ DefilLama, giao thức tương tác chuỗi chéo Owlto Finance đã trở thành cầu nối xuyên chuỗi thứ ba về khối lượng giao dịch chuỗi chéo trong vòng 24 giờ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển nhanh chóng của dự án.

Ra mắt vào năm 2023, Owlto Finance nhanh chóng khẳng định vị thế là giao thức tương tác chuỗi chéo toàn chuỗi phát triển nhanh nhất, thu hút hơn 1,6 triệu người dùng ở hơn 200 quốc gia/khu vực và huy động thành công 8 triệu USD trong vòng tài trợ chiến lược.

Hiện tại, Owlto Finance đã tích hợp hơn 40 mạng sinh thái như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)Solana (SOL), đồng thời sở hữu mạng lưới đối tác phong phú với gần 100 đối tác uy tín, bao gồm Arbitrum, Linea, Base, OKX Web3 Wallet và nhiều tên tuổi khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr