Tin nóng ⇢

Nhiều Chatbot AI trả lời về khả năng Bitcoin trở thành tiền tệ dự trữ của thế giới

Phóng viên Jamie Redman của Bitcoin.com đã phỏng vấn ChatGPT3.5 và ChatGPT4, Bard, ClaudeInstant và Claude4, cũng như các chatbot AI phổ biến như BingAI về khả năng Bitcoin trở thành tiền tệ dự trữ của thế giới. Trong số đó: ChatGPT3.5 gặp khó khăn trong việc đánh giá tiềm năng của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, dẫn đến các vấn đề và sự không chắc chắn. Theo ý kiến ​​​​của ông, khả năng đạt được trạng thái tiền tệ dự trữ phụ thuộc vào các sự kiện hiện tại và sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử. 

Bard lưu ý nhu cầu chấp nhận bitcoin nhiều hơn của các ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính khác, cũng như tăng sự ổn định về giá và công nghệ chuỗi khối được cải thiện. Nếu Bitcoin có thể vượt qua những thách thức này, nó có thể trở thành tài sản dự trữ toàn cầu trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, cũng có thể điều này sẽ không bao giờ xảy ra hoặc sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu này. Claude4 đánh giá xác suất Bitcoin được công nhận là tiền tệ dự trữ trong 10 đến 15 năm tới từ thấp đến trung bình, dựa trên “phân tích các thuộc tính của Bitcoin và hệ thống tài chính toàn cầu hiện tại.” 

Trích dẫn “những rào cản đáng kể” đối với Bitcoin dưới dạng các vấn đề về sự ổn định và chấp nhận, Claude Instant nói rằng sự phát triển như vậy khó có thể xảy ra trong 5-10 năm tới. ChatGPT4 cho biết sẽ mất nhiều năm, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ, trước khi Bitcoin đạt đến trạng thái tiền tệ dự trữ. Chatbot đã chỉ ra sự biến động của BTC, các yêu cầu quy định, sự cạnh tranh từ các loại tiền điện tử khác và rủi ro kỹ thuật. 

BingAI liệt kê một số yếu tố sẽ quyết định số phận của Bitcoin. Bao gồm: Chấp nhận hàng loạt tài sản, bao gồm cả sự chấp nhận của các tổ chức tài chính; đổi mới và cải tiến công nghệ, khả năng mở rộng và khả năng sử dụng; quy định và quản lý tình trạng pháp lý của tiền điện tử, thuế và tuân thủ quy định; cạnh tranh và tương tác với các tài sản tiền điện tử và tiền tệ fiat khác.

Có thể bạn quan tâm