Nền tảng blockchain EVM mã mã nguồn mở Nexis Network hoàn thành vòng quỹ đầu tư tư nhân

Nền tảng blockchain EVM mã nguồn mở Nexis Network đã thông báo hoàn thành vòng quỹ đầu tư tư nhân với sự tham gia của Castrum Istanbul. Số tiền và mức định giá cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Theo nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData, Nexis Network là một nền tảng mã mã nguồn mở và blockchain EVM phù hợp cho các dự án và ứng dụng phi tập trung, xử lý tới 75.000 giao dịch mỗi giây, với kết quả cuối cùng tức thì, phí cực thấp và hỗ trợ Solidity.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr