Mô-Đun đun RWA L2 Plume Network sắp ra mắt Testnet

Mạng Plume Network mô-đun RWA L2 đã thông báo rằng họ sẽ sớm ra mắt Testnet . Vào tháng 5, Plume Network đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 10 triệu USD, do Haun Ventures dẫn đầu và có sự tham gia của Galaxy Ventures cùng các công ty khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr