Babylon sẽ ra mắt Testnet Staking Bitcoin Testnet-4 Cap 2 vào ngày 5 tháng 6

Giao thức Staking Bitcoin Babylon đã thông báo trên nền tảng X về việc ra mắt Testnet Staking Bitcoin Testnet-4 Cap 2 vào ngày 5 tháng 6.

Trước đó, Babylon đã công bố ra mắt Testnet Staking Bitcoin Testnet-4 trên nền tảng X. Testnet này được thiết kế để thử nghiệm tính bảo mật của việc Staking Bitcoin bằng cách tương tác với Testnet BTC Signet. Testnet mở cửa cho các bên tham gia bao gồm người nắm giữ Bitcoin, nhóm xác thực, nhà cung cấp ví, người giám sát và các giao thức reStaking.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr