Rò rỉ thông tin airdrop zkSync: 1,65 triệu ví có thể nhận được token

Theo KOL @AlexMasonCrypto trên Twitter, thông tin về đợt airdrop zkSync (ZK) sắp tới có thể đã bị rò rỉ. Dữ liệu được cho là lấy từ API airdrop zkSync, cho thấy:

  • Số lượng ví đủ điều kiện: 1.650.351
  • Mức phân bổ tối thiểu: 650 token ZK (khoảng $600 giá trị hiện tại)
  • Ngày ra mắt trình kiểm tra airdrop zkNation: 13 tháng 6 năm 2024

Lưu ý:

  • Thông tin này CHƯA được xác nhận chính thức bởi zkSync.
  • Cần thận với những kẻ lừa đảo có thể lợi dụng thông tin rò rỉ này để đánh lừa người dùng.
  • Hãy chỉ tin tưởng vào thông tin chính thức từ các kênh truyền thông của zkSync.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr