Các chiến lược như giao dịch trực tiếp và giá thầu giả sẽ không còn nhận được phần thưởng BLUR

NFT market Blur đã cập nhật Điểm đặt giá thầu (BiddingPoints).Chuyển NFT để có được lòng trung thành, giao dịch trực tiếp và chiến lược đặt giá thầu sai sẽ không còn nhận được phần thưởng BLUR. Trong số đó, lòng trung thành là rất quan trọng trong Phần 2. Việc chuyển NFT sang các thị trường khác sẽ làm giảm lòng trung thành, điều này sẽ không được phản ánh trong giao diện người dùng, nhưng sẽ theo dõi và làm giảm lòng trung thành của người chuyển nhượng trong phần phụ trợ; lọc từ mùa 2 trở đi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr