Giá ETH tiếp tục tăng chạm mốc $1.400 sau tin về sự kiện Merge

Cộng đồng dường như hưởng ứng sự kiện Merge diễn ra vào tháng 9 khi giá ETH tiếp tục tăng lên mốc $1.400.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr