Do Kwon khẳng định không biết hộ chiếu của mình là giả

DoKwon đã tuyên bố tại một phiên điều trần tại Tòa án quận Puerto Rico, thủ đô của Montenegro, vào ngày 16 tháng 6 rằng anh ta đã nhận được hộ chiếu Costa Rica bị bắt của mình thông qua một tổ chức ở Singapore do một người bạn giới thiệu; Tôi sẽ không đi du lịch nhiều nước nếu nghi ngờ đó là hộ chiếu giả. DoKwon cũng cố xin hộ chiếu Granada nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, khi được hỏi về tên của cơ sở, ông nói rằng ông không nhớ nó, và chỉ biết nó bằng tiếng Trung Quốc. Công tố viên Harris Chabotich cho biết hai hộ chiếu có tên và ngày sinh khác nhau, điều này cho thấy rõ ràng chúng được sản xuất với mục đích xấu. Hãy đưa ra hình phạt thích đáng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr