Light Protocol ra mắt Light v3 có tên là Private Solana Programs

Vào ngày 22 tháng 5, LightProtocol, dự án bảo mật sinh thái Solana đã tweet rằng Lightv3 đã được khởi chạy. Giao thức này có tên là PrivateSolanaPrograms (PSP). Các nhà phát triển có thể xây dựng các khoản thanh toán riêng tư nhanh chóng, sổ đặt hàng được mã hóa và chuỗi công khai riêng tư trên Solona. Trò chơi, v.v., là xác minh zkSNARK nhanh chóng, hoàn chỉnh (=400 mili giây) trong một giao dịch nguồn và thanh toán trực tiếp trên Solona mà không cần tổng hợp. Lightv3 cho phép các nhà phát triển chuyển logic chương trình riêng sang máy khách. Solana sau đó xác minh các zkSNARK để chứng minh tính đúng đắn của các chuyển đổi trạng thái do máy khách tính toán mà không tiết lộ chính các chuyển đổi đó. Hiện tại, mạng thử nghiệm LightProtocol đã được khởi chạy và mạng chính Solana sẽ được ra mắt trong vài tháng tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr