Binance NHẬT BẢN sẽ mở cửa sau ngày 23 tháng 6

Sàn giao dịch mã hóa ở Nhật Bản của Binance, SakuraExchangeBitcoin Co., Ltd. (SEBC) đã thông báo vào ngày 28 rằng họ có kế hoạch ra mắt một dịch vụ mới BinanceJAPAN (tên dự kiến) sau ngày 23 tháng 6, bao gồm thông tin chi tiết về thời gian bắt đầu Sẽ được công bố vào lúc ngày sau. Thông tin cá nhân đã đăng ký khi mở tài khoản SEBC sẽ không được chuyển tiếp và cần phải thực hiện lại KYC Ngoài ra, các dịch vụ môi giới hiện tại do SEBC cung cấp cho các sàn giao dịch trong nước sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2011.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr