Khảo sát: Chỉ 16% người Mỹ ủng hộ CBDC

Theo loạt cuộc thăm dò mới nhất do CatoInstolarship thực hiện, chỉ có 16% số người cho biết họ ủng hộ CBDC, trong khi 34% phản đối việc áp dụng công nghệ này. Viện lưu ý rằng chỉ có 28% số người tham gia khảo sát biết CBDC là gì. Nhưng công nghệ này ngày càng được chú ý nhiều hơn trong ngành công nghiệp tiền điện tử và trong các chiến dịch tiếp thị vào năm 2024. Cuộc khảo sát của Viện Cato cho thấy 53% đảng viên Cộng hòa phản đối CBDC, so với 22% đảng viên Đảng Dân chủ và 27% cử tri không thiên vị. Đảng Cộng hòa có thể hiểu rõ hơn về CBDC là gì hơn bất kỳ nhóm nào khác.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights