Tin nóng ⇢

Hiểu rõ hệ thống cấp phép tài sản ảo (VASP) của Hồng Kông

Vào ngày 31/10/2022, Bộ Dịch vụ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hồng Kông đã ban hành một “Tuyên bố Chính sách về Phát triển Tài sản ảo”, đến ngày 7/12/2022, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông thông qua sửa đổi mới nhất của Đạo luật chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố, dẫn đến việc phát triển “Hệ thống cấp phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)”, chính thức được triển khai vào ngày 1/6 năm nay.

Vào ngày 20/2/2023, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Hồng Kông (SFC) đã ban hành một “Tài liệu tham khảo về yêu cầu quản lý đề xuất áp dụng cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo”, cung cấp tham khảo về yêu cầu quản lý liên quan đến hệ thống cho VASP.

Sau khi hệ thống cấp phép mới cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được triển khai vào giữa năm nay, tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo tập trung, bất kể cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa bảo mật hay không, sẽ cần phải có giấy phép từ SFC và tuân thủ các quy định.

Hướng dẫn VASP trước đó áp dụng cho các sàn giao dịch tài sản ảo dưới giấy phép Securities and Futures Ordinance số 1 và số 7 sẽ bị thay thế. SFC đã tiên phong hơn các khu vực khác và từng thiết lập một khung pháp lý cho tài sản ảo kể từ năm 2018, chủ yếu nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Hong Kông quy định về tài sản ảo

Chính phủ Hồng Kông đã thông qua “Quy định sửa đổi 2022” để giám sát đầy đủ các nền tảng giao dịch tài sản ảo tại Hồng Kông và thực hiện các tiêu chuẩn tài chính quốc tế mới nhất.

Hệ thống VASP mới nhằm mục đích cân bằng bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thị trường. Tài sản ảo (VA) được định nghĩa bởi “Quy định sửa đổi 2022” và hướng dẫn VASP là một biểu hiện được bảo vệ bằng mã hóa của giá trị trong dạng số.

VA phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định để được coi là tài sản ảo, bao gồm được sử dụng như một phương tiện thanh toán, có quyền bỏ phiếu liên quan đến bảo vệ mật mã và có thể được chuyển, lưu trữ hoặc giao dịch điện tử.

Định nghĩa của VA sẽ bao phủ hầu hết các loại tiền ảo trên thị trường, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), các loại stablecoinNFT hiện chưa có định nghĩa rõ ràng trong hệ thống VASP, nhưng một số NFT có thể được quy định như chứng khoán theo Luật Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai.

Hiểu về dịch vụ tài sản ảo (Virtual Asset Services – VAS)

Theo lịch trình 3B của Đạo luật sửa đổi năm 2022 và các hướng dẫn VASP, các hoạt động dịch vụ tài sản ảo được định nghĩa là: hoạt động sàn giao dịch tài sản ảo bằng các phương tiện điện tử, để cung cấp dịch vụ mua bán tài sản ảo, hoặc để giới thiệu các bên cho nhau về việc mua hoặc bán tài sản ảo.

Bất kỳ hoạt động giao dịch tài sản ảo và các dịch vụ phụ trợ ngoài nền tảng mà nhà điều hành nền tảng cung cấp cho khách hàng của mình cũng được coi là một phần của dịch vụ tài sản ảo. Theo chế độ VASP mới, công ty chỉ có thể được cấp giấy phép VASP từ SFC nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, bao gồm là người phù hợp để được cấp giấy phép cho các dịch vụ tài sản ảo liên quan.

Bất kỳ thực thể nào vận hành các dịch vụ tài sản ảo mà không có giấy phép VASP có thể đối mặt với các khoản phạt nặng, bao gồm một khoản phạt lên đến 5 triệu đô la Hồng Kông và phạt tù tối đa 7 năm, với một khoản phạt bổ sung là 100.000 đô la Hồng Kông cho mỗi ngày vi phạm.

Yêu cầu và quy định cho các VASP tại Hồng Kông

Người nộp đơn phải có ít nhất hai người phù hợp liên quan đến kinh doanh tài sản ảo ứng tuyển cho vị trí chịu trách nhiệm. Tất cả các giám đốc đều phải là những người phù hợp và có liên quan đến kinh doanh tài sản ảo, trừ chức vụ chịu trách nhiệm.

Chủ sở hữu cuối cùng của tập đoàn nộp đơn cũng phải là một người phù hợp và có liên quan đến kinh doanh tài sản ảo. Đơn vị nộp đơn phải đăng ký với SFC để được chấp thuận về vị trí lưu trữ tài liệu hoặc hồ sơ.

Người nộp đơn phải tuân thủ các hướng dẫn và quy định của VASP, bao gồm các biện pháp chống gian lận và hoạt động bất hợp pháp, đào tạo liên tục, bảo mật mạng và ghi chép.

Các sắp đặt chuyển tiếp được cung cấp cho các sàn tài sản ảo hiện có cho đến ngày 31/5/2024, tuỳ thuộc vào các điều kiện được quy định bởi Đạo luật sửa đổi năm 2022, sau đó, họ phải đăng ký cho giấy phép VASP.

Tất cả các sàn tài sản ảo trung tâm phải được cấp giấy phép bởi SFC, bất kể dịch vụ giao dịch được cung cấp và tuân thủ Luật Chứng khoán và Tương lai và Đạo luật sửa đổi năm 2022. Các sàn tài sản ảo phải đạt được sự chấp thuận và được cấp phép kép từ SFC và tuân thủ các hướng dẫn VASP sau khi chính thức triển khai.

>> Đọc thêm:

Có thể bạn quan tâm

Mục lục