Giám đốc pháp lý của Coinbase: Việc SEC từ chối một cuộc điều tra trực tiếp của tòa án liên bang là điều bất thường

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewel, đã nói trên phương tiện truyền thông xã hội rằng chúng tôi không thể đợi đến hạn chót vào tuần tới để giải quyết phản hồi của SEC đối với lệnh của Mạch thứ ba vào ngày 6 tháng Sáu. Việc chính phủ từ chối một cuộc điều tra trực tiếp tại tòa án liên bang là điều bất thường. Nhưng như chúng tôi đã trình bày ngày hôm nay, phản ứng lảng tránh của SEC đi xa hơn bình thường. 

Giờ đây, tòa án sẽ cấp một lệnh thi hành vì Ủy ban đã quyết định không cấp đơn yêu cầu xây dựng quy tắc của Coinbase và đang tích cực gây tổn hại cho ngành. Ủy ban từ chối cho biết sẽ mất bao lâu để hành động theo yêu cầu của Coinbase, xác nhận sự vô ích của sự chậm trễ hơn nữa. Ít nhất, tòa án phải ra lệnh cho ủy ban báo cáo hành động của mình trong vòng không quá 60 ngày so với khuyến nghị dự kiến ​​của nhân viên và đưa ra phán quyết về đơn xin lệnh cưỡng chế ngay lập tức nếu ủy ban vẫn không hành động trong thời gian đó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr