Nillion Testnet đã được ra mắt

Vào ngày 4 tháng 6, Nillion, một mạng công cộng phi tập trung dựa trên Nil Message Computing (NMC), đã chính thức tuyên bố rằng Testnet khích lệ Nillion đã được ra mắt và giai đoạn đầu tiên là Genesis Sprint.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr