Giá trị Airdrop LayerZero tiềm năng: Phân tích từ WOO X Research

Theo báo cáo từ WOO X Research, bộ phận nghiên cứu tập trung vào airdrop của WOO Network, giá trị airdrop LayerZero có thể dao động trong khoảng từ 600 triệu USD đến 1 tỷ USD. Con số này dựa trên phân tích chuyên sâu về lịch sử tài chính, chiến lược phân phối token và mức độ tham gia cộng đồng của LayerZero.

Phân tích chi tiết:

Triển vọng thận trọng:

 • Giả định: Giá trị TGE (sự kiện tạo token ban đầu) gấp 4 lần so với vòng gọi vốn trước đó và tỷ lệ lưu thông ban đầu là 15%.
 • Dự đoán:
  • Vốn hóa thị trường TGE: 1,8 tỷ USD
  • Giá trị hoàn toàn pha loãng (FDV): 12 tỷ USD
  • Giá trị airdrop: 600 triệu USD
  • Giá trị airdrop cho mỗi người dùng: 750 USD – 1.500 USD

Triển vọng lạc quan:

 • Giả định: Giá trị TGE gấp 4,5 lần so với vòng gọi vốn trước đó và tỷ lệ lưu thông ban đầu là 20%.
 • Dự đoán:
  • Vốn hóa thị trường TGE: 2,7 tỷ USD
  • FDV: 13,5 tỷ USD
  • Giá trị airdrop: 1,08 tỷ USD
  • Giá trị airdrop cho mỗi người dùng: 1.350 USD – 2.700 USD

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr