Số lượng địa chỉ nắm giữ không quá 0,01 BTC là gần 37 triệu, mức cao kỷ lục

Theo tin tức ngày 18/9, dữ liệu của Glassnode cho thấy số lượng địa chỉ nắm giữ không quá 0,01 BTC đã tăng 885.000 trong 30 ngày qua, đạt gần 37 triệu, mức cao kỷ lục và cũng đánh dấu lần thứ năm trong 5 năm qua rằng nhóm này có hoạt động tích lũy lớn. Xu hướng này cho thấy các “nhà đầu tư vi mô” đang tăng cường ảnh hưởng của họ trên thị trường Bitcoin một cách đều đặn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hệ sinh thái Bitcoin vẫn bị thống trị bởi một nhóm nhỏ hơn và có khả năng giàu có hơn. Sự tích lũy liên tục của nhóm nhỏ này làm nổi bật sự tập trung trong cấu trúc sở hữu của Bitcoin, một vấn đề thường được cộng đồng tiền điện tử nêu ra. Tuy nhiên, làn sóng các nhà đầu tư quy mô nhỏ hỗ trợ việc phân phối Bitcoin, có khả năng giảm thiểu sự tập trung tài sản theo thời gian.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights