Coinbase phát hành sê-ri NFT kỷ niệm “Stand With Crypto”

Coinbase đã phát hành sê-ri NFT kỷ niệm “StandWithCrypto”, sử dụng logo hình chiếc khiên màu xanh lam, có nghĩa là bảo vệ và thúc đẩy vị thế chung của hệ sinh thái mã hóa. Sê-ri NFT được phát hành trên nền tảng Zora và người dùng có thể mint miễn phí mà không có giá trị thực tế, hơn 4.800 chiếc đã được nhận cho đến nay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr