Tin nóng ⇢

FrxETH v2: Cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực LSD?

Khi sự bùng nổ LSD tiếp tục nóng lên, việc tập trung hóa các nhà khai thác node luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Gần đây, Sam Kazemian, người sáng lập Frax Finance, đã có bài tweet dài về phương pháp xây dựng và các tính năng của frxETH v2, với hy vọng xây dựng một giao thức LSD phi tập trung hiệu quả. Tiendientu tổng hợp lại những ý chính của Kazemian như sau:

Sam Kazemian tin rằng cấu trúc cơ bản của tất cả các giao thức LSD là một thị trường cho vay đơn giản, nghĩa là người cho vay (lender) thực hiện cho vay ETH và nhận token (LSD) và người đi vay (borrower) thuê quyền chạy trình xác nhận và trả lãi cho người cho vay.

Ví dụ: sản phẩm “Stake ETH” của Rocket Pool cho phép người dùng stake ETH để nhận rETH, nghĩa là cho vay ETH để nhận rETH; sản phẩm “Stake + Run Node” là vay 32 ETH để chạy trình xác thực và gửi người cho vay trả lãi.

Ví dụ khác, “Stake ETH” của Lido tương đương với việc cho vay ETH để lấy stETH, tương tự như cho vay ETH và nhận aETH trên Aave. Hiện tại, những người vay chạy các node trên Lido yêu cầu phải có giấy phép.

Cách rõ ràng để thiết kế giao thức LSD đa năng phi tập trung nhất là tạo ra một thị trường cho vay ngang hàng. Token nhận của người cho vay là LSD/stablecoin. Các điều khoản cho vay đối với trình xác thực khoản vay cần phải dựa trên tỷ lệ LTV cho vay trên giá trị tối đa (tương tự như Aave hoặc Compound).

Trong frxETH v2, người dùng cung cấp một số lượng nhỏ tài sản thế chấp ETH (hoặc tài sản thế chấp khác được chủ sở hữu veFTX chấp thuận trong tương lai) và mượn trình xác thực. Địa chỉ rút tiền và tất cả các khoản ký quỹ đều được phân cấp và không thay đổi. Cũng giống như thị trường cho vay DeFi, tiền lãi được trả trực tiếp từ dòng tiền ETH+PoS của người dùng.

Giá được xác định bởi thị trường và sử dụng. Không có phí hay hoa hồng được mã hóa cứng. Nếu việc mượn các trình xác thực rẻ, các nhà khai thác node có thể xác thực, trả lãi cho người cho vay và giữ chênh lệch/MEV… Đối với các nhà khai thác node có kinh nghiệm, lợi nhuận sẽ hấp dẫn hơn.

Nếu lãi suất tăng đột biến và nó không mang lại lợi nhuận, chỉ cần rút tiền hoặc trả hết nợ. Hãy nhớ rằng, khoản nợ nằm trong trình xác nhận, không phải trong ETH. Tỷ lệ khoản vay trên giá trị (LTV) của người dùng được tính là validator_value.div(collat_value+validator_value.

Sam Kazemian cho biết: “Điều này đảm bảo rằng các node frxETH trở thành nhà khai thác có hiệu suất cao nhất theo cách phi tập trung, không có whitelist, KYC và các yêu cầu khác. Các node frxETH v2 sẽ đứng đầu bảng xếp hạng hiệu suất, giống như các trình xác thực frxETH v1 ở vị trí cao nhất xếp hạng trong số tất cả các node trong lịch sử của PoS.”

Nhưng hãy nhớ đảm bảo LTV của bạn khỏe mạnh, nếu không bạn sẽ bị thanh lý (tức là trình xác nhận bị loại bỏ “eject”).

Nếu bạn không thực hiện đúng, LTV của bạn sẽ tăng lên và một số tài sản thế chấp sẽ bị mất. Nếu tài sản thế chấp của bạn hầu như không đủ trả nợ, thì phải cung cấp hoặc thanh lý nhiều hơn.

Sam Kazemian nhấn mạnh, “frxETH v2 là thị trường cho vay phi tập trung hiệu quả nhất, một ETH stablecoin được hỗ trợ bởi khoản nợ của người xác thực và lớp cơ sở LSD có thể lập trình.”

Ngoài ra, frxETH v2 còn có nhiều đổi mới trong cách thức xây dựng như:

ETH nhàn rỗi không có trong trình xác thực được gửi đến Curve AMO (Hoạt động thị trường tự động) để có tính thanh khoản và lợi nhuận. Việc sử dụng cũng tính đến AMO ETH, việc tự tái cân bằng cũng vậy.

Các oracle Beacon cũng được phân cấp hoàn toàn với bằng chứng ZK và không có khóa quản trị viên/đa chữ ký/tin cậy EOA.

Ngoài ra, người sáng lập Frax Finance cho biết cơ sở mã của frxETH v2 sẽ sớm được phát hành và có kế hoạch hoàn thành việc hoàn thiện và xem xét mã vào cuối tháng này.

Có thể bạn quan tâm