Tin nóng ⇢

DRC-20 khởi chạy, giao dịch mạng Dogecoin tăng mạnh

DRC-20 Tokens Gây Ra Đỉnh Cao Giao Dịch Dogecoin Hàng Ngày

Dữ liệu cung cấp từ người dùng Mishaboar cho thấy số giao dịch hàng ngày của Dogecoin (DOGE) gần đây đã đạt đỉnh điểm khoảng 630.000 vào ngày 14/5, vượt qua Litecoin (LTC) nhưng lại ít hơn một chút so với Bitcoin (BTC).

Việc giới thiệu về tiêu chuẩn token DRC-20 trên mạng Dogecoin đang thúc đẩy giao dịch DOGE, đây là tiêu chuẩn tương tự BRC-20 của Bitcoin. Theo đó, DRC-20 giúp ghi từng đơn vị DOGE nhỏ nhất trên mạng Dogecoin, gọi là elon với tỷ lệ 1 DOGE = 1.000.000 elon. Tiêu chuẩn DRC-20 được triển khai từ ngày 9/5, cho phép ghi trên các tài sản kỹ thuật số được tạo sẵn trên Dogecoin, đáp ứng các đặc tính bao gồm các token và NFT.

Nhiều người tham gia mint sớm các dự án trên DRC-20 để chờ dòng tiền bơm vào giống như những dự án hàng đầu trên BRC-20 như Ordinals (ORDI), VMPX (VMPX), PEPE (PEPEBRC)… Tiếp tục câu chuyện các KOL mã hóa shill các dự án DRC-20 với khả năng “x100 lần”, kể đến như Cheems, Dogewow, Misu và nhiều token khác.

Có thể bạn quan tâm