Tin nóng ⇢

Châu Á dẫn đầu trong cuộc cách mạng token hóa toàn cầu

Đại diện cho tài sản số là token, tương lai biến đổi các tài sản truyền thống thành các token kỹ thuật số, đang mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới.

Nhiều quốc gia Châu Á như Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore và Thái Lan nhận ra tiềm năng của token và xây dựng các quy định hỗ trợ sự phát triển của token.

Thái Lan đã ban hành Nghị định về Doanh nghiệp Tài chính Điện tử vào năm 2018, cung cấp một khung pháp lý cho các tài sản kỹ thuật số và token. Tương tự, Nhật Bản đã áp dụng các hướng dẫn rõ ràng về quản lý các token kỹ thuật số dưới sự sửa đổi của Đạo luật về thanh toán quỹ và Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính.

Hồng Kông, một trung tâm tài chính và kinh tế quan trọng của Châu Á, không ngừng nỗ lực để thúc đẩy việc áp dụng token trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Gần đây, Hồng Kông đưa ra các hướng dẫn mới cho phép token đáp ứng các tiêu chí nhất định và đủ điều kiện để được phân phối cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Châu Á đang “lãnh đạo” trong việc xác định và cung cấp các hướng dẫn quy định đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của token. Tuy nhiên, thách thức hiện tại là thiếu tiêu chuẩn hóa giữa các quốc gia, gây cản trở cho việc áp dụng tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu.

Nhìn chung, token đang thay đổi cách chúng ta tưởng tượng về việc sở hữu và giao dịch tài sản. Và Châu Á, thông qua việc xác định các quy định và tiêu chuẩn, đang đứng trước một tương lai tươi sáng và đóng vai trò tiên phong phổ biến tài sản kỹ thuật số.

Có thể bạn quan tâm