Bộ khoa học của S.Korea công bố các nguyên tắc đạo đức cho Metaverse

Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc (MSIT) gần đây đã công bố dự thảo đầu tiên về các nguyên tắc đạo đức cốt lõi cơ bản để phát triển và tham gia vào Metaverse.

Ba giá trị của Bộ Khoa học đối với những người tham gia Metaverse là một bản sắc riêng nguyên vẹn, sự hưởng thụ an toàn và sự thịnh vượng bền vững. 

Để thực hiện 3 giá trị trên, Bộ đề xuất 8 nguyên tắc cần duy trì trong khi tham gia vào hệ sinh thái Metaverse: 

Tính xác thực

Quyền tự chủ

Hỗ trợ qua lại

Tôn trọng quyền riêng tư

Công bằng

Bảo vệ dữ liệu

Sự hoà nhập

Trách nhiệm

MSIT có kế hoạch kết hợp ý kiến từ các phòng ban, chuyên gia, ngành công nghiệp và tổ chức dân sự có liên quan để hoàn thiện dự thảo vào cuối năm nay để các nguyên tắc có thể được áp dụng cho các trường hợp sử dụng thực tế của Metaverse.

Bộ đang lo ngại có nhiều vấn đề xung quanh sự tương tác trên nền tảng ảo liên quan đến việc bảo vệ thanh thiếu niên, thông tin cá nhân và bản quyền.

Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp trẻ vị thành niên bị quấy rối hoặc lạm dụng tình dục trên Metaverse.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm