Binance Australia: Không còn hỗ trợ gửi và rút tiền bằng đô la Úc thông qua chuyển khoản ngân hàng

Binance Australia (BinanceAustralia) đã tweet rằng người dùng Binance tại Úc không còn có thể gửi và rút đô la Úc thông qua chuyển khoản ngân hàng. Kể từ ngày 1 tháng 6, Binance đã ngừng tất cả các cặp giao dịch AUD. Để tạo điều kiện cho các hoạt động rút tiền và giao dịch sau ngày 1 tháng 6, người dùng có thể chuyển đổi số dư AUD của họ sang USDT. Người dùng vẫn có thể mua và bán tiền điện tử bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thị trường P2P của Binance Australia sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường. Ngoài ra, Binance Australia đang tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế để tiếp tục cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền bằng AUD. Tiền của người dùng được bảo đảm thông qua Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU), một quỹ bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ cho người dùng Binance và tiền của họ trong những trường hợp cực đoan.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr