Bitcoin Woods: Chỉ còn chưa đến 50.000 block trong đợt halving Bitcoin

Theo các tweet của BitcoinWoods, có ít hơn 50.000 block còn lại để giảm một nửa Bitcoin và ngày giảm một nửa dự kiến ​​​​sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2024. Theo dòng thời gian này, sự kiện sẽ xảy ra trong vòng 342 ngày nữa. Biến động được dự kiến ​​tùy thuộc vào việc đóng block sớm hơn hay muộn hơn khoảng thời gian 10 phút đã chỉ định. Việc giảm một nửa sắp tới sẽ là lần thứ tư trong lịch sử Bitcoin, cắt giảm phần thưởng khối từ 6,25 BTC xuống còn 3,125 BTC. Tổng cộng có 33 lần chia đôi trong giao thức, lần cuối cùng sẽ xảy ra vào năm 2140, khi phần thưởng khối bằng không.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr