BitKeep Swap đã hỗ trợ Kỷ nguyên zkSync

ào ngày 19 tháng 5, ví đa chuỗi BitKeep đã tweet rằng BitKeepSwap hiện hỗ trợ hoán đổi mã thông báo chuỗi đơn và đa chuỗi trên zkSyncEra và cung cấp truy vấn thị trường K-line. BitKeep cho biết họ sẽ tiếp tục nâng cấp các dịch vụ chuỗi chéo, làm phong phú thêm các cặp tiền tệ giao dịch chuỗi chéo và đang định cấu hình zkSyncEra để mượn chức năng giao dịch Gas, sau đó người dùng có thể trực tiếp thực hiện các giao dịch trên chuỗi mà không cần ETH.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr