Biểu đồ tương quan giữa BNB và các coin hệ sinh thái đối thủ

BNB tăng trưởng tốt với Bitcoin mặc dù Bitcoin là tài sản dự trữ quan trọng nhất, tuy nhiên BNB khẳng định nó là tài sản cần thiết nhất và tiêu hiệu quả nhất.

Đây là biểu đồ BNB với ETH cho thấy hệ sinh thái BNB hiện tại đang có tốc độ tích lũy tốt hơn ETH, hiệu quả hơn. Lượng coin lạm phát ít hơn so với lượng coin bị đốt đi.

Cardano ngã vỡ đầu so với BNB, căn bản con này hệ sinh thái yếu, nhoi lên chủ yếu là do fomo tính ứng dụng không cao. Khi thị trường kém fomo hoặc downtrend thì nó ngã.

Solana mùa vừa rồi được call bẩn và được view bẩn bởi các nhóm founder bẩn. Đợt này nó đang bị bóc phốt bởi các sự ảo lòi của nó. Solana đang rớt thẳng cánh do mất niềm tin của thị trường và các dự án cũng như user trên hệ sinh thái này chắc chắn đang thiệt hại nghiêm trọng. Lượng TVL lock cộng với các chỉ số trên Solana đều là fake.

Polygon Matic mùa này đang bơm một lượng lớn chi phí ra để làm marketing đồng thời cũng collap được với rất nhiều team, dự án lớn nhỏ khác nhau. MATIC đang được thị trường chú ý khi đứng sau là coinbase. Tuy nhiên tính hiệu quả của chiến dịch MATIC vẫn cần phải xem về dài hạn. Nói thế nào đi nữa thì mùa down này Polygon đang rất năng động.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất