Bernstein: Cơ hội ETF được mã hóa không chỉ giới hạn ở Bitcoin mà sẽ mở rộng sang nhiều tài sản kỹ thuật số

Bernstein đã đưa ra một báo cáo cho biết ngành công nghiệp sẽ nhận được ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên vào khoảng giữa tháng 10 và giữa tháng 3 và tất cả các ứng dụng ETF giao ngay, bao gồm cả Grayscale, sẽ được phê duyệt cùng lúc. Sau khi Bitcoin ETF được phê duyệt, ngành công nghiệp sẽ ngay lập tức quảng bá Ethereum ETF giao ngay vì cấu trúc thị trường của Ethereum tương tự như thị trường tương lai CME được giao dịch và thị trường giao ngay. Báo cáo nêu rõ rằng ngành quản lý tài sản dự kiến ​​​​sẽ vượt qua Bitcoin và Ethereum và tiến vào các lĩnh vực blockchain hàng đầu khác như Solana và Polygon, và thậm chí cả các tài sản DeFi hàng đầu. Đây là một cơ hội kinh doanh lớn để ngành quản lý tài sản kiếm được khoản phí lành mạnh trong một loại tài sản mới nổi. Báo cáo cho biết thêm rằng hiệu suất mạnh mẽ của Ripple và Grayscale trước tòa, cải thiện các cơ hội ETF và tăng sự quan tâm của tổ chức đối với tất cả các loại tiền điện tử trong một chu kỳ dẫn đầu về vốn chưa từng có, không giống như các chu kỳ tiền điện tử do bán lẻ dẫn đầu trong quá khứ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights