Cơ quan giám sát tiêu dùng Hoa Kỳ giám sát 19 người nổi tiếng shill NFT

Cơ quan giám sát người tiêu dùng Truth in Advertising cho biết họ đang giám sát 19 người nổi tiếng bao gồm: Justin Bieber, eese Witherspoon,… bởi những hoạt động quảng cáo NFT tự do trên các nền tảng mạng xã hội. Những người này không nêu rõ những mối nguy hiểm có thể xảy ra đối với nhà đầu tư.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr