Tin nóng ⇢

Binance Research: 88% người dùng lạc quan về sự phát triển lâu dài của tài sản mã hóa

Binance Research và Binance VIP & Institutional đã công bố báo cáo nghiên cứu của họ về người dùng tài sản tiền điện tử cấp tổ chức vào ngày 30 tháng 6. Kết quả khảo sát cho thấy 63,5% người dùng VIP của Binance và người dùng tổ chức lạc quan về sự phát triển của tài sản tiền điện tử trong năm tới. Đại đa số (88%) số người được hỏi cũng bày tỏ sự lạc quan về sự phát triển của tài sản mã hóa trong mười năm tới.

Ngoài ra, nhiều người dùng tổ chức tin rằng nhiều trường hợp sử dụng trong thế giới thực hơn (26,9%) và sự rõ ràng về quy định được cải thiện (25,3%) sẽ thúc đẩy việc phổ biến tài sản mã hóa, cao hơn nhiều so với yếu tố giá (3,4%). Điều này cho thấy rõ ràng rằng người dùng tổ chức có nhiều khả năng áp dụng các chiến lược dài hạn hơn và do đó ít nhạy cảm hơn với những biến động ngắn hạn trong chu kỳ thị trường.

Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, Binance đã tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện với 208 người dùng VIP và tổ chức, bao gồm các đặc điểm nhân khẩu học, thái độ, sở thích, mức độ phổ biến và động cơ đầu tư vào tài sản mã hóa. Những phát hiện chính từ cuộc khảo sát bao gồm:

● Phân bổ tài sản của người dùng tổ chức: Mặc dù tình hình thị trường năm ngoái ở mức trung bình nhưng hầu hết các nhà đầu tư (47,1%) vẫn giữ tài sản mã hóa như một loại tài sản trong danh mục đầu tư của họ và hơn một phần ba số nhà đầu tư (35,6%) cũng tăng tỷ lệ nắm giữ của họ tài sản được mã hóa. Chỉ một số ít nhà đầu tư (17,3%) giảm nắm giữ tài sản tiền điện tử.

● Ý định phân bổ trong tương lai: Hầu hết người dùng tin rằng họ sẽ tăng (50,0%) hoặc duy trì (45,7%) tỷ lệ nắm giữ tài sản mã hóa trong 12 tháng tới. Chỉ 4,3% nhà đầu tư nghĩ rằng họ sẽ giảm nắm giữ tài sản mã hóa.

● Tăng giá hơn về Bitcoin: Trong năm qua, tâm lý thị trường của mọi người đối với Bitcoin và toàn bộ ngành tài sản tiền điện tử hầu như không thay đổi (lần lượt là 47,8% và 44,7%), nhưng so với thị trường tài sản tiền điện tử nói chung, người dùng đang lạc quan hơn về tiền Bitcoin (47,3% so với 33,2%). Đồng thời, 22,1% nhà đầu tư chuyển sang xu hướng giảm giá trên toàn bộ thị trường tài sản tiền điện tử, trong khi chỉ có 4,8% chuyển sang giảm giá đối với Bitcoin.

● Cơ sở hạ tầng và đổi mới:  53,9% nhà đầu tư cho biết họ hoặc quỹ do họ quản lý chú trọng nhất vào các dự án cơ sở hạ tầng, tiếp theo là  công nghệ Lớp 1 và Lớp 2 (lần lượt là 48,1% và 43,8%). Khi được hỏi về các lĩnh vực cụ thể, 51,0% người dùng chỉ ra rằng những đổi mới trong không gian ví (ví dụ: tự lưu trữ, cải tiến UX/UI) cũng rất quan trọng.

● Động lực đầu tư:  42,8% nhà đầu tư cho biết tiềm năng thu được lợi nhuận cao là điểm thu hút lớn nhất của đầu tư tài sản tiền điện tử. Thứ hai, 37,5% nhà đầu tư cho biết đầu tư dài hạn vào các công nghệ mới nổi là động lực hàng đầu của họ.

● Nền tảng giao dịch: Nền tảng giao dịch tập trung vẫn là nền tảng phổ biến nhất cho giao dịch tổ chức (90,5%) và hoạt động lưu trữ (58,2%) trong số những người dùng tổ chức. Thanh khoản (28,0%), bảo mật (26,0%) và danh tiếng (22,5%) là ba cân nhắc chính để người dùng lựa chọn nền tảng giao dịch.

Catherine Chen, Giám đốc người dùng VIP và tổ chức tại Binance, cho biết: “Người dùng tổ chức thường có chiến lược dài hạn khi tham gia vào một thị trường mới. Theo khảo sát của chúng tôi, những người dùng này có xu hướng tăng giá dài hạn đối với tài sản tiền điện tử và tin rằng các trường hợp sử dụng sẽ thúc đẩy việc áp  dụng nhiều hơn là giá cả  . 2021). Chúng tôi sẽ làm việc với người dùng để cùng nghiên cứu báo cáo khảo sát này và áp dụng kết quả nghiên cứu vào các sản phẩm của chúng tôi,”

Từ chối trách nhiệm

Báo cáo Khảo sát triển vọng tiền điện tử của tổ chức được Viện nghiên cứu Binance tổng hợp và xuất bản, không cấu thành dự báo thị trường, tư vấn đầu tư, chiến lược đầu tư hay quảng cáo và bán bất kỳ chứng khoán hay sản phẩm tài sản mã hóa nào. Các thuật ngữ và quan điểm được sử dụng trong báo cáo nhằm nâng cao hiểu biết của độc giả về ngành và thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm của ngành, và không cấu thành quan điểm pháp lý rõ ràng, cũng như không đại diện cho quan điểm chính thức của Binance. 

Các quan điểm thể hiện trong báo cáo kể từ ngày trên và là của riêng các tác giả và có thể thay đổi. Thông tin và ý kiến ​​​​trong báo cáo được lấy từ các nguồn thông tin độc quyền hoặc không độc quyền được Binance Research công nhận. sơ suất) không chịu trách nhiệm. Các báo cáo có thể chứa thông tin hướng tới tương lai không phải là sự thật lịch sử. Những thông tin như vậy có thể chứa các dự báo, giả định và các thành phần khác. Binance không đảm bảo việc thực hiện bất kỳ dự đoán nào trong báo cáo. 

Việc sử dụng thông tin trong báo cáo này là theo quyết định riêng của người đọc. Báo cáo chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư, chiến lược đầu tư hay quảng cáo hoặc bán bất kỳ chứng khoán hoặc sản phẩm tài sản mã hóa nào. Ở các quốc gia và khu vực nơi việc bán chứng khoán và sản phẩm tài sản mã hóa là bất hợp pháp, không được phép bán chứng khoán và sản phẩm tài sản mã hóa. Đầu tư là rủi ro và bạn cần thận trọng khi tham gia thị trường.

Có thể bạn quan tâm