Cập nhật trạng thái vị trí FTX: SOL chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là BTC, ETH, APT, XRP, BIT, v.v.

- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex

Chủ nợ FTX @sunil_trades đã công bố báo cáo cổ đông FTX được cập nhật vào ngày 11 tháng 9 trên nền tảng X.
Báo cáo chỉ ra rằng dựa trên giá thị trường vào ngày 31 tháng 8, FTX (bao gồm FTX.com, FTX.US, Alameda) nắm giữ tổng tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 3,4 tỷ USD. Được sắp xếp theo giá trị của các vị trí, thứ tự là:
1. SOL, giá trị vị trí là khoảng 1,162 tỷ đô la Mỹ;
2. BTC, giá trị vị trí là khoảng 560 triệu đô la Mỹ;
3. ETH, giá trị vị trí là khoảng 192 triệu đô la Mỹ;
4. APT, giá trị vị thế là khoảng 137 triệu;

5. USDT, với giá trị nắm giữ khoảng 120 triệu USD;
6. XRP, với giá trị nắm giữ khoảng 119 triệu USD;
7. BIT, với giá trị nắm giữ là khoảng 49 triệu USD,
8. STG, với giá trị nắm giữ khoảng 46 triệu USD,
9. WBTC, với vị thế trị giá khoảng 41 triệu USD,
10. WETH, với vị thế trị giá khoảng 37 triệu USD.
10 loại tiền tệ chính nêu trên chiếm 72% tổng số tài sản tiền điện tử FTX nắm giữ và 28% nắm giữ còn lại bao gồm hơn 400 token khác.


Theo tin tức trước đó, FTX đang tìm cách bắt đầu bán, cầm cố và phòng ngừa rủi ro cho các vị thế tài sản tiền điện tử trị giá hơn 3 tỷ USD và đã thuê Galaxy Asset Management làm cố vấn để trợ giúp.

- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex

Có thể bạn quan tâm

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất

Verified by MonsterInsights