Bài 1: Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới

Chainlink là một mạng lưới các nút phi tập trung cung cấp dữ liệu và thông tin từ các nguồn ngoài blockchain đến các hợp đồng thông minh trên blockchain thông qua oracles.

Chainlink là một mạng oracle phi tập trung cung cấp dữ liệu trong thế giới thực cho các hợp đồng thông minh trên blockchain. Hợp đồng thông minh là các thỏa thuận được chỉ định trước trên blockchain nhằm đánh giá thông tin và tự động thực thi khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Token LINK là token dùng để chi trả cho các dịch vụ trên hệ sinh thái của nó.

Tìm hiểu về hợp đồng thông minh Chainlink

Để hiểu lợi ích của Chainlink và cách thức hoạt động của nó, bạn cần hiểu một số khái niệm cơ bản, có mối liên hệ với nhau. Hãy bắt đầu với smartcontract (hợp đồng thông minh).

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


Hợp đồng thông minh là các thỏa thuận được chỉ định trước trên blockchain nhằm đánh giá thông tin và tự động thực thi khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Huy động vốn từ cộng đồng là một ví dụ điển hình: nếu một lượng ether (ETH) nhất định được gửi vào hợp đồng thông minh trước một ngày nhất định thì khoản thanh toán sẽ được chuyển cho người gây quỹ – nếu không, khoản thanh toán sẽ được trả lại cho các nhà tài trợ. Vì hợp đồng thông minh tồn tại trên blockchain nên chúng không thể thay đổi (không thể thay đổi) và có thể kiểm chứng (mọi người đều có thể nhìn thấy chúng), đảm bảo mức độ tin cậy cao giữa các bên rằng chúng phản ánh chính xác các thông số đã nêu của thỏa thuận và sẽ thực thi nếu, và chỉ khi những thông số đó được đáp ứng.

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


Để các hợp đồng thông minh tạo ra các thỏa thuận ngoài những thỏa thuận liên quan đến dữ liệu được tìm thấy trên blockchain, chúng yêu cầu dữ liệu ngoài chuỗi ở định dạng trên chuỗi . Khó khăn trong việc kết nối các nguồn thông tin bên ngoài với các hợp đồng thông minh blockchain bằng ngôn ngữ mà cả hai đều hiểu là một trong những hạn chế chính trong việc sử dụng rộng rãi các hợp đồng thông minh.

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới

Chainlink Oracles là cầu nối giữa ranh giới onchain và offchain

Đây là lúc các oracle phát huy tác dụng. Oracle là phần mềm được gọi là ‘phần mềm trung gian ‘, hoạt động như một trung gian, dịch dữ liệu từ thế giới thực sang các hợp đồng thông minh trên blockchain và ngược lại.

Tuy nhiên, một cái oracles tập trung (centralized) duy nhất lại chính là vấn đề chính của mong ước phi tập trung (decentralized), được bảo mật bằng blockchain nhằm giải quyết – điểm yếu chính. Nếu oracle bị lỗi hoặc bị xâm phạm, làm sao bạn biết dữ liệu của mình có chính xác hay không? Hợp đồng thông minh an toàn, đáng tin cậy trên blockchain có ích lợi gì nếu dữ liệu cung cấp cho nó có vấn đề?

Vì vậy, chúng ta hãy tóm tắt nhanh về các hợp đồng thông minh và oracles:

  • Hợp đồng thông minh là hợp đồng bất biến và có thể kiểm chứng, tự động thực hiện theo khung IF/THEN khi các điều kiện được đáp ứng.
  • Dữ liệu xác định các điều kiện này theo truyền thống đến từ blockchain.
  • Gần đây, oracles đã được đưa vào hệ sinh thái tiền điện tử để đưa dữ liệu ngoài chuỗi vào các hợp đồng thông minh trên chuỗi.
  • Tuy nhiên, các oracles tập trung làm giảm benefit (lợi ích) của các hợp đồng thông minh trên blockchain vì chúng có thể không đáng tin cậy hoặc bị lỗi.
Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


Chainlink là một mạng lưới các nút phi tập trung cung cấp dữ liệu và thông tin từ các nguồn ngoài blockchain đến các hợp đồng thông minh trên blockchain thông qua oracles.

Quá trình này cùng với phần cứng bảo mật bổ sung sẽ loại bỏ các vấn đề về độ tin cậy có thể xảy ra nếu chỉ sử dụng một nguồn tập trung duy nhất.

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


Các loại hợp đồng thông minh Chainlink

Quy trình được khởi động ở smart-contract trên blockchain khi mà smart contract yêu cầu tra cứu dữ liệu. Hợp đồng thông minh đó đưa ra yêu cầu (Requesting Contract) để cung cấp thông tin.

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


Giao thức Chainlink đăng ký yêu cầu này dưới dạng ‘event’ và từ đó tạo ra một hợp đồng thông minh tương ứng (Hợp đồng Thỏa thuận cấp độ dịch vụ Chainlink (SLA)), cũng trên blockchain, để lấy dữ liệu ngoài chuỗi này. Hợp đồng Chainlink SLA tạo ra ba hợp đồng phụ: Chainlink Reputation Contract, a Chainlink Order-Matching Contract, and a Chainlink Aggregating Contract

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


The Chainlink Reputation Contract, kiểm tra hồ sơ theo dõi của nhà cung cấp oracle để xác minh tính xác thực và lịch sử hiệu suất của nó — sau đó đánh giá và loại bỏ các nút không có uy tín hoặc không đáng tin cậy.

The Chainlink Order-Matching Contract gửi yêu cầu của Requesting Contract đến các nút Chainlink và nhận bids của họ theo yêu cầu (khi Requesting Contract không chọn một tập hợp node cụ thể) – sau đó chọn đúng số lượng và loại nodes để thực hiện yêu cầu .

The Chainlink Aggregating Contract lấy tất cả dữ liệu từ các oracle đã chọn rồi xác thực và/hoặc đối chiếu dữ liệu đó để có kết quả chính xác.

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


Cách các node Chainlink xác thực dữ liệu một cách đáng tin cậy

Sau đó, các node Chainlink nhận yêu cầu dữ liệu của Requesting Contract và sử dụng phần mềm “Chainlink Core” để dịch yêu cầu đó từ ngôn ngữ lập trình trên blockchain sang ngôn ngữ lập trình ngoài blockchain mà nguồn dữ liệu trong thế giới thực có thể hiểu được. Sau đó, phiên bản yêu cầu mới được dịch này sẽ được chuyển đến giao diện lập trình ứng dụng (API) bên ngoài để thu thập dữ liệu từ nguồn đó. Sau khi dữ liệu đã được thu thập, nó sẽ được dịch trở lại ngôn ngữ trên blockchain thông qua Chainlink Core và gửi trở lại Chainlink Aggregating Contract.

Đây là nơi mọi thứ trở nên thực sự thú vị. The Chainlink Aggregating Contract có thể xác thực dữ liệu từ một nguồn duy nhất và từ nhiều nguồn – và nó có thể điều hòa dữ liệu từ nhiều nguồn.

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


Vì vậy, nếu năm node đưa ra một câu trả lời từ cảm biến thời tiết và hai node khác đưa ra một câu trả lời khác, Hợp đồng tổng hợp Chainlink sẽ biết rằng hai nút đó bị lỗi (hoặc không trung thực) và loại bỏ câu trả lời của chúng. Theo cách này, các nút Chainlink có thể xác thực dữ liệu từ một nguồn duy nhất.

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


The Chainlink Aggregating Contract có thể lặp lại quy trình xác thực này cho nhiều nguồn, sau đó đối chiếu tất cả dữ liệu đã xác thực bằng cách tính trung bình dữ liệu đó thành một phần dữ liệu duy nhất. Trong một số trường hợp nhất định, không phải tất cả các câu trả lời đều có thể được tính trung bình nhưng để đơn giản, chúng tôi sẽ không đi sâu hơn ở đây.

Chainlink (LINK) là gì? Giới thiệu dự án tăng giá ở mùa bull mới


Ngoài nguồn dữ liệu, Chainlink đã tạo ra một cách để cung cấp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy cho các hợp đồng thông minh trên các chuỗi khối hỗ trợ hợp đồng thông minh.

Token LINK phù hợp ở đâu?

Requesting Contract là cần LINK để trả tiền cho các nhà khai thác node Chainlink cho công việc của họ. Giá do nhà điều hành nút Chainlink đặt ra dựa trên nhu cầu về dữ liệu họ có thể cung cấp và thị trường hiện tại cho dữ liệu đó.

Các nhà khai thác node Chainlink cũng sử dụng LINK để tham gia vào mạng; các nhà khai thác node phải gửi LINK với Chainlink để thể hiện cam kết của họ với mạng và khuyến khích dịch vụ tốt.

The Chainlink Reputation Contract Chainlink xem xét quy mô cổ phần của nút (trong số các tiêu chí khác) khi khớp các nút với yêu cầu về dữ liệu. Do đó, các nút có số cổ phần lớn hơn sẽ có nhiều khả năng được chọn hơn để thực hiện các yêu cầu (và do đó kiếm được token LINK cho dịch vụ của họ). Hơn nữa, mạng Chainlink trừng phạt các nút bị lỗi hoặc không trung thực bằng cách đánh thuế cổ phần LINK của họ vì dịch vụ kém.

LINK được xây dựng trên Ethereum theo tiêu chuẩn ERC-20 dành cho token. Nó có thể được mua và bán bằng tiền pháp định hoặc các loại tiền điện tử khác.

- Advertisement -

Chainlink đã cứu ngành công nghiệp ngày hôm nay?

Sớm ngày hôm nay, một số phiên bản của ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh Vyper đã bị phát hiện có lỗ...

Chainlink ra mắt CCIP, kết nối DeFi và tài chính truyền thống

Giao thức oracle Chainlink ra mắt giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP), hoạt động trên các blockchain Avalanche, Ethereum, Optimism và Polygon.Cross-Chain Interoperability...

Swift và Chainlink hướng đến tương tác blockchain với hơn 12 ngân hàng lớn

Swift, một trong những tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu, bắt đầu tiến hành một cuộc thử nghiệm cùng với Chainlink. Mục...

GMX đề xuất phân bổ 1,2% tổng doanh thu phí cho Chainlink để sử dụng dịch vụ Oracle mới của họ.

•GMX đề xuất Chainlink là đối tác oracle cho GMX V2 để phiên mã của họ được phân tán và trở nên bền vững hơn.

Chainlink giới thiệu nền tảng giúp các nhà phát triển kết nối Web2 với Web3 mang tên – Functions

Chainlink giới thiệu nền tảng giúp các nhà phát triển kết nối Web2 với Web3 mang tên - Functions

― Advertisement ―

spot_img