Tin nóng ⇢

Ba cách để định giá dự án mới của Binance Launchpool ether.fi (ETHFI)

Lưu ý: Văn bản gốc xuất phát từ một tweet dài được đăng bởi @Loki_Zeng .

Cách 1: Sử dụng ước tính chi phí giao dịch của YT

Đầu tiên, chúng tôi làm tròn sơ bộ chu kỳ gửi tiền và TVL trung bình: được tính dựa trên TVL tính điểm là 400.000 ETH * chu kỳ tính điểm 120 ngày, ETHFI trên Pendle được tính với tỷ lệ hàng năm là 40%.

Nếu Pendle được định giá hợp lý thì chi phí cơ hội để có được YT = 400000 * 120/360 *40% ≈ 213 triệu USD.

Được tính toán dựa trên tỷ lệ airdrop 6%, giá trị thị trường hợp lý = 1,94 tỷ đô la Mỹ, khoảng 3,55 đô la cho mỗi loại tiền tệ.

Xem xét rằng ETHFI là LRD đầu tiên được niêm yết trên BN và trước khi có thông báo chính thức, giá YT của ether.fi trên Pendle cao hơn giá của YT khác, nên có lý do để tin rằng mua Tiền của YT tại vào thời điểm đó, và còn có nhiều đặc điểm khác (chẳng hạn như là người đầu tiên vào làm việc cho một công ty luật lớn và có nền tảng dự án tốt).

Khi tính đến thị trường, tâm lý FOMO và hiệu ứng tiền tệ mới, và Người mua YT không thể thu hồi vốn của mình, 3,5 sẽ là một ước tính thận trọng.

Lưu ý: Điểm EL không được xem xét, điểm EL và phí bảo hiểm rủi ro hiện được phòng ngừa.

Cách 2: Tính tỷ suất lợi nhuận cần thiết cho việc khai thác BNB và fdUSD

@BTW0205 Sếp đã tính toán chi tiết và đưa ra định giá hợp lý là 4,5-7U, nhưng: (1) hạn ngạch phân bổ cho Launchpool là 2%, các bộ phận khác có cổ phần lớn hơn và số tài khoản tham gia khai thác điểm cao tới 75.266, Các chip tương đối rải rác. (2) Giá BNB tăng đáng kể, tần suất phát hành mới tăng và cơ sở tính giá trị thị trường cũng sẽ thay đổi.

Vì vậy, ước tính của tôi sẽ thận trọng hơn một chút và giới hạn trên của mức định giá hợp lý sẽ là 6U.

Cách 3: Phân tích so sánh

Lido hiện có TVL là 38,4 tỷ USD + vốn hóa thị trường là 2,6 tỷ USD. Tỷ lệ vốn hóa thị trường TVL là khoảng 14,7 lần. ether.fi có TVL khoảng 3,2 tỷ USD. Giá trị thị trường lưu thông tương ứng là 217 triệu USD, xấp xỉ 1,88 đô la Mỹ dựa trên số tiền phát hành ban đầu là 115,2 triệu đô la Mỹ.

Tuy nhiên, xét đến việc TVL và vốn hóa thị trường không tăng trưởng với tốc độ đồng đều, 1,88 USD cũng là một mức giá bị định giá thấp, 3,55 đại diện cho mức chênh lệch 88% so với 1,88, nằm trong phạm vi hợp lý.

Tóm lại, dự kiến ​​phạm vi giá mở cửa hợp lý của ETHFI là 3,5-6 USD

Đã đính kèm: bảng dữ liệu Dune etherfi: https://dune.com/maybeYonas/etherfi

Có thể bạn quan tâm

Mục lục