ADA giảm 5% trong ngày, đây là hỗ trợ quan trọng cần chú ý

Trong tuần qua, ADA đã mất đà và bây giờ xu hướng tăng có nguy cơ bị phá vỡ.

  • Các mức hỗ trợ chính: $ 0,45, $ 0,38
  • Các mức kháng cự chính: $ 0,55, $ 0,66

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr