Thành phố Miami sắp ra mắt 5.000 Ethereum NFT dựa trên 56 địa danh nổi tiếng

Thị trưởng thành phố Miami, Francis X. Suarez đã chia sẻ kế hoạch phát hành 5.000 Ethereum NFT vào cuối năm nay, hợp tác với TIME, Time USA, Mastercard, Salesforce,… Họ kết hợp với 56 nghệ sĩ để tái hiện 56 địa danh nổi tiếng của thành phố Miami.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr