Xiao Feng: Ba năm tới sẽ là thời điểm quan trọng đối với ứng dụng blockchain trên quy mô lớn

Tuần lễ quốc tế Blockchain Thượng Hải năm 2023 · Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Blockchain do Phòng thí nghiệm Blockchain Wanxiang tổ chức, Xiao Feng, chủ tịch của Wanxiang Blockchain, đã có bài phát biểu chào mừng và cho biết chủ đề của hội nghị thượng đỉnh là ” Điểm dừng tiếp theo, Web3″, Web3 bao gồm blockchain, Internet, Metaverse, AIGC, v.v. Nó không chỉ là công nghệ mà còn là các mô hình kinh doanh đổi mới, hình thức tổ chức, cơ chế kinh tế và mô hình tài chính. Chuỗi khối hiện tại đang chuyển từ cơ sở hạ tầng sang một giai đoạn mới của ứng dụng quy mô lớn. Ba năm tới sẽ là thời điểm quan trọng cho ứng dụng chuỗi khối quy mô lớn. Bởi vì khung kỹ thuật của chuỗi khối dần dần dựa trên sự trưởng thành, sự cải thiện hiệu suất tiếp theo đòi hỏi các biện pháp cụ thể, các kịch bản có thể mang lại những thay đổi lớn hơn và việc đánh bóng sản phẩm cần phải kết hợp với nhu cầu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr