Tin nóng ⇢

Vitalik đã phát hành lộ trình ETH 3.0, giới thiệu cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần, sharding, v.v.

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã công bố lộ trình ETH3.0 trong buổi thuyết trình về phát triển cốt lõi của Zuzalu. 

Lộ trình Ethereum 3.0 hứa hẹn những nâng cấp và thay đổi lớn đối với mạng, bao gồm cả việc giới thiệu cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần, sharding, v.v. Những nâng cấp này sẽ giúp cải thiện khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất, cho phép nền tảng xử lý nhiều giao dịch và người dùng hơn bao giờ hết. 

Một trong những thay đổi quan trọng nhất sẽ được giới thiệu trong Ethereum 3.0 là chuyển từ cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc hiện tại sang bằng chứng cổ phần. Sự thay đổi này sẽ giúp giảm năng lượng cần thiết để bảo vệ mạng, giúp mạng trở nên thân thiện và bền vững hơn với môi trường. Nó cũng sẽ cung cấp thời gian xác nhận giao dịch nhanh hơn, giúp cải thiện trải nghiệm chung của người dùng trên nền tảng. 

Một thay đổi lớn khác mà Ethereum 3.0 sẽ giới thiệu là khái niệm sharding. Sharding là một kỹ thuật liên quan đến việc chia chuỗi khối thành các phần nhỏ hơn (được gọi là phân đoạn), mỗi phần có thể xử lý các giao dịch của riêng mình. Điều này sẽ giúp tăng khả năng mở rộng của nền tảng, cho phép nó xử lý nhiều giao dịch và người dùng hơn bao giờ hết. 

Ngoài những thay đổi này, Ethereum 3.0 sẽ giới thiệu một số cải tiến và nâng cấp khác cho nền tảng. Chúng bao gồm các cải tiến đối với chức năng hợp đồng thông minh, giới thiệu các ngôn ngữ lập trình mới, v.v. Hiện tại lộ trình Ethereum 3.0 vẫn đang được phát triển.

Có thể bạn quan tâm