Tin nóng ⇢

Việc bỏ phiếu để loại bỏ Brantly Millegan khỏi Tổ chức ENS có khả năng thất bại

Một cuộc bỏ phiếu để phế truất Brantly Millegan khỏi ghế giám đốc của Tổ chức ENS do Cayman đăng ký, pháp nhân đứng sau tổ chức tự trị phân tán cùng tên (DAO), có khả năng thất bại với 45% phản đối và 15% bỏ phiếu trắng.

Có thể bạn quan tâm