Tỷ lệ phí bảo hiểm âm Grayscale ETH Trust tăng nhẹ lên 2,18%

Theo dữ liệu mới nhất từ Coinglass, tỷ lệ phí bảo hiểm âm của Grayscale Ethereum Trust (EEHT) đã tăng nhẹ lên 2,18% tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2024. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu của quỹ ủy thác đang giao dịch thấp hơn 2,18% so với giá trị nội tại của Ethereum được nắm giữ bởi quỹ.

So sánh với các quỹ ủy thác tín nhiệm Grayscale khác:

  • Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): 0,06%
  • Grayscale ETC Trust: 44,57%
  • Grayscale BCH Trust: 174,61%
  • Grayscale LTC Trust: 206,35%
  • Grayscale SOL Trust: 589,41%
  • Grayscale LINK Trust: 701,37%
  • Grayscale MANA Trust: 590,41%
  • Grayscale FIL Trust: 2000,00%

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr