Vị thế vay mượn CRV của người sáng lập Curve đã bắt đầu thanh lý

Theo nhà phân tích trực Chuỗi Ember Monitor, vị thế vay mượn CRV của người sáng lập Curve đã bắt đầu được thanh lý. Hiện tại, vị thế vay mượn CRV của người sáng lập Curve Michael Egorov trên nhiều địa chỉ đã giảm xuống dưới mức thanh lý trong đó vị thế vay mượn CRV tại địa chỉ chính của ông trên Inverse đang được thanh lý.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr