Hiệp hội VASP Tài sản ảo Hồng Kông được thành lập, luật đặc biệt về tài sản ảo có thể được ban hành vào cuối năm nay

Hiệp hội VASP Tài sản ảo Hồng Kông (HKVAA) sẽ được thành lập vào tháng 6 và sẽ bao gồm một “Bộ phận đổi mới và phát triển thị trường tài chính”. Mục tiêu của Hiệp hội là thúc đẩy phát triển công nghệ tài chính, khuyến khích đổi mới và thử nghiệm kinh doanh, đồng thời hỗ trợ tài chính bền vững và các quy định linh hoạt.

Việc thành lập HKVAA đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái tài sản ảo của Hồng Kông. Các bên tham gia trong ngành công nghiệp tiền điện tử từ lâu đã mong muốn có sự quản lý rõ ràng hơn, và các nhà đầu tư, những người đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ các vụ gian lận tài chính, cũng đặt nhiều hy vọng vào Hiệp hội.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo nghiên cứu về luật đặc biệt dành cho tài sản ảo vào cuối tháng 9. Báo cáo này sẽ xem xét liệu có nên ban hành luật đặc biệt cho tài sản ảo hay không, và nếu có, thì cấu trúc pháp lý dự kiến ​​sẽ được hoàn thiện vào nửa đầu năm 2025.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr